.

โรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดชุมพร ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 

 
 


 

  หน้าหลัก    ครูประจำชั้นอนุบาล 
ครูประจำชั้นอนุบาล
 


นางสุภาวดี ปุญจุบัน
(ประธานสายชั้นระดับปฐมวัย) ครูประจำชั้น อ.1/4


ครูสุนิสา วิบูลวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ ห้อง 2


ครูนันทพร เนตินิยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ ห้อง 1


ครูจิระภรณ์ พรหมน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ อ.1/3


ครูกิติญา แซหลี
ครูประจำชั้น อ.2/2


อรุณี เย็นท่าเรือ
ครูประจำชั้นห้อง อ.2/4


ครูรัชฎาภรณ์ บริสุทธิ์
ครูประจำชั้น อ.1/2


ครูสุนิสา พันธุ์สิงห์
ครูประจำชั้น อ.2/3


ครูจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำชั้น EP.2


ครูวิลัยวรณ์ บุรทการ
ครูพิเศษระดับอนุบาล


ครูภัทรชีวัน มะลิซ้อน
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ ห้อง 3
 


 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
หมู่ที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
Tel : 077-511332  Fax : 077-502468
Email : school_osb@hotmail.com