.

วิสัยทัศน์ !! ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายสู่มหาลัย ...

 
 
 

 
 


 

  หน้าหลัก    ครูประจำชั้นอนุบาล 
ครูประจำชั้นอนุบาล
 


นางสุภาวดี ปุญจุบัน
(ประธานสายชั้นระดับปฐมวัย) ครูประจำชั้น อ.1/4


ครูนันทพร เนตินิยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ ห้อง 1


ครูวิลัยวรณ์ บูรทการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ ห้อง 2


ครูภัทรชีวัน มะลิซ้อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ขวบ ห้อง 3


ครูอัจฉา ฤคดี
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 1/1 EP


ครูรัชฎาภรณ์ บริสุทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 1/2


ครูกิติญา แซ่หลี
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 1/3


ครูสุภาวดี ปุญจุบัน
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 1/4


ครูอัจฉรา มณีวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 1/5


ครูจุฑามาศ ศรีเอี่ยม
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 2/1 EP


ครูพรรณวดี พฤกษามุก
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 2/2


ครูพัชนิดา เมฆหมอก
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 2/3


ครูอรุณี เย็นท่าเรือ
ครูประจำชั้น อนุบาล อ. 2/4
 


 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
หมู่ที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
Tel : 077-511332  Fax : 077-502468
Email : school_osb@hotmail.com