.

วิสัยทัศน์ !! ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายสู่มหาลัย ...

 
 
 

 
 


 

 


 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
หมู่ที่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
Tel : 077-511332  Fax : 077-502468
Email : school_osb@hotmail.com